top of page

Vindlastberäkning

Vindlastberäkning är en konstruktionshandling och det är av största vikt att den görs med korrekta värden. Du får under inga omständigheter chansa på exempelvis terrängtyp eller delningen mellan topparna på den bärande plåten (vid plåttak). Vi är lika måna som du att det alltid blir korrekt, vi ger dig professionell teknisk konsultation för varje projekt mån-fre kl 07-16 på telefon: 0430-149 90.

Text
Välj ett alternativ

1. Placering

Terrängtyp

2. Byggnad

3. Underlag

Vid renovering skall provdragning utföras för att säkerställa underlagets kvalitet. Detta är speciellt viktigt vid underlag av lättbetong eller trä.

För att få ett så exakt infästningsantal som möjligt är det viktigt för oss att veta vilket profiltoppsavstånd det är på plåten.

4. Isolering

Typ av arbete

5. Tätskikt

6. Bedömning av vindlast

Välj alternativ för invändig vindlast

7. Övrigt

Säkerhetsklass (1 är normal)
Ladda upp dokument
Ladda upp bildfil

Tack, vi återkommer snart

Deklarationer 

vindlast_brostningar.jpg

Avrundad eller avfasad takfot

vindlast_takfotskant.jpg

Terrängtyper
 

Terrängtyp 0
Havs- eller kustområde exponerat för öppet hav.

 

Terrängtyp I
Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och utan hinder.

 

Terrängtyp II
Område med låg vegetation som gräs och enstaka hinder (träd, byggnader) med minsta inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrens höjd.

 

Terrängtyp III
Område täckt med vegetation eller byggnader eller med enstaka hinder med största inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrens höjd (t. ex. byar, förorter, skogsmark).

 

Terrängtyp IV
Område där minst 15 % av arean är bebyggd där byggnadernas medelhöjd är > 15 m.

Bröstningar

bottom of page