top of page

Our Mission

Infästningar Direkt är specialisten på infästningar och taksäkerhet för tak- tätskiktsföretag

Infästningar Direkt är specialiserade på infästningar och utrustning för taksäkerhet till tak- och tätskiktsföretag. Grundläggande för oss är att uppfylla marknadens alla krav och godkänningar enligt lagstadgade Eurokod SS-EN-1991-4-1, AMA Hus 14 och Boverkets Byggregler BBR. Lika viktigt är det att ge våra kunder kvalificerad konsultation för varje projekt, ha total lagerhållning och ett anpassat leveranskoncept, samt att era villkor för garantier och försäkringar uppfylls.
 

  • Teknisk konsultation - Varje dag mellan 07-16 ger vi kvalificerad teknisk konsultation kring vindlastberäkningar, rådgivning och tekniska frågor

  • Leveranskoncept - Allt finns på lager och skickas samma dag vid beställning före kl 12

  • Uppfyller Eurokod SS-EN-1991-4-1 - Alla våra produkter och kombinationer är CE-märkta och levererar obligatoriska prestandadeklarationer
     

Läs mer på försäljning och teknisk support

Godkänningar

Hållfasthetskraven på en infästning för låglutande tak är omfattande. Infästningarna ska motstå dynamisk påverkan från vind, fukt och värme under hela takets livslängd. Tack vare representation över hela Europa samt Nordamerika är Guardian infästningssystem provat enligt ett flertal standarder med tillhörande produktions och kvalitetskontroll.

Guardians kvalitetsarbete omfattar allt från produktion till återförsäljare

Guardian infästningssystem är utvecklat och produceras av Guardian BV i Holland. Afast är ett modernt högteknologiskt företag som under åren har byggt upp en unik kompetens runt infästningssystem för låglutande tak. Tack vare denna kompetens är Guardian ett specialiserat företag som endast tillverkar infästningssystem för tätskikt och isolering på låglutande tak.

Guardian arbetar efter kvalitetsledningssystem ISO-9000

Guardian lägger största vikt på kvalitet och funktion. Företaget arbetar efter ett kvalitetsledningssystem enligt ISO-9000. Tack vare en toppmodern produktionsanläggning med övervakning, samt ett väl utarbetat kontrollsystem säkerställs kvaliteten innan leverans. Alla produktförpackningar är märkta med batchnummer för full spårbarhet.

Miljö - produktion med tydliga miljömål

I produktionsanläggningen för infästningssystemet arbetar Guardian med tydliga miljömål. Alla maskiner kyls med slutna kylsystem för att minimera miljöeffekter. Överskottsvärme från produktionsmaskinerna återanvänds för att värma upp intilliggande lokaler. Alla metalliska infästningar är belagda med ett korrosionsskydd som är helt fritt från 6-värt krom.

bottom of page