top of page

Krav på CE märkning och prestandadeklaration

Eurokod SS-EN-1991-1-4 och ETA är tak- och tätskikts branschens regelverk


Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en prestandadeklaration och CE-märkning för att få säljas i Sverige, enligt EU:s byggproduktförordning. Produkter som inte omfattas av en harmoniserad standard men som lyder under en EAD (tidigare ETAG), som resulterar i en ETA, är provning och CE märkning frivillig.

Dock skall noteras att i och med att en producent har erhållit en ETA så gäller samma krav på CE märkning och prestandadeklaration som för produkter som omfattas av en harmoniserad standard. För infästningssystem till isolering och tätskikt på yttertak föreskrivs att infästningarna skall ha en Europeisk Teknisk Godkänning (ETA) vilket innebär att CE märkning samt prestandadeklaration är obligatorisk.

ETA - en nödvändighet

För infästningssystem till isolering och tätskikt på yttertak är det mycket viktigt att samtliga komponenter är provade enligt ETAG 006. Det karakteristiska värdet som erhålls vid provningen för fästdon, brickor och hylsor jämförs mot systemprovning för motstånd mot vindlast enligt EN-16002, så att det dimensionerande hållfasthetsvärdet för applikationen erhålls och detta kan sedan användas vid vindlastberäkning enligt SS EN 1991-1-4.

Utan provresultat utifrån ETAG 006 riktlinjer är det omöjligt att utföra en vindlastberäkning för ett mekaniskt infäst tak med tätskikt enligt gällande svenska normer.

Σχόλια


bottom of page