top of page

Infästningens styrka skiljer sig mellan fabrikat och ger olika montagetider

Infästningens styrka skiljer sig mellan olika fabrikat av infästningar. Ju starkare en infästning är desto färre montage behövs. Eftersom montagetiden består av ca 2/3 av totalkostnaden så är en lägre kostnad direkt kopplad till att infästningen har ett högre dimensionerande värde.

Jämförelse dimensionerande laster för olika leverantörer


*Källa: Leverantörernas olika ETA-Dokument


Notera: Oavsett hur högt värde som har erhållits vid fullskale vindlastprovning enligt SS EN 16002:2010 så kan inte högre värden än ovan redovisade värden användas vid vindlastberäkning i bärande underlag av 0,7mm takplåt.


Comments


bottom of page