top of page

CE märkning och prestandadeklaration är obligatoriskt

Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en prestandadeklaration och CE-märkning för att få säljas i Sverige, enligt EU:s byggproduktförordning. För produkter som inte omfattas av en harmoniserad standard men som lyder under en EAD (tidigare ETAG), som resulterar i en ETA, är provning och CE märkning frivillig.

Dock skall noteras att i och med att en producent har erhållit en ETA så gäller samma krav på CE märkning och prestandadeklaration som för produkter som omfattas av en harmoniserad standard. För infästningssystem till isolering och tätskikt på yttertak föreskrivs att infästningarna skall ha en Europeisk Teknisk Godkänning (ETA) vilket innebär att CE märkning samt prestandadeklaration är obligatorisk.


ETA - en nödvändighet

För infästningssystem till isolering och tätskikt på yttertak är det mycket viktigt att samtliga komponenter är provade enligt ETAG 006. Det karakteristiska värdet som erhålls vid provningen för fästdon, brickor och hylsor jämförs mot systemprovning för motstånd mot vindlast enligt EN-16002, så att det dimensionerande hållfasthetsvärdet för applikationen erhålls som sedan används vid vindlastberäkning enligt SS EN 1991-1-4. Utan provresultat utifrån ETAG 006 riktlinjer är det omöjligt att utföra en vindlastberäkning för ett mekaniskt infäst tak med tätskikt enligt gällande svenska normer.

Vi hjälps åt att genomföra en korrekt vindlastberäkning enligt Eurokod SS-EN-1991-4-1


För att utföra en vindlastberäkningen måste man ha korrekta ingångsvärden, detta säkerställer vi tillsammans. Vi tillåter inga chansningar som ger felaktigheter i de konstruktionshandlingar vi lämnar till er.


Här är några viktiga punkter

  1. Delningen mellan topparna på ett plåttak måste bekräftas och stämma med verkligheten. (gäller vi plåt som bärande underlag).

  2. Det är av största vikt att valet av terrängtyp är korrekt. Kontakta oss om du är osäker.

  3. Vi har endast CE-märkta infästningar och obligatoriska prestandadeklarationer för gällande underlag.

  4. Vi väljer infästningssystem som din tätskiktsleverantör har provat och godkänt tillsammans med sina tätskikt enligt EN-16002:2010.

  5. Kom ihåg att aldrig frångå anvisningar från projektets vindlastberäkning som är en konstruktionshandling. Ett exempel kan vara att inte blanda anvisade med icke anvisade infästningar.


Comments


bottom of page