top of page

Beställare anlitar tak- och tätskiktsföretag som följer Eurokod SS EN-1991-1-4

Det finns regler och normer att förhålla sig till, både för tak- och tätskiktsentreprenör och för beställare. För infästningssystem till isolering och tätskikt på yttertak är det till exempel grundläggande att samtliga komponenter är provade enligt ETAG 006. En viktig insikt är att riktlinjer från Eurokod SS EN-1991-1-4 ska uppfyllas, vilket innefattas när standardavtalen AB 04/ABT 06 används, eller en hänvisning till Tätskiktsgarantier skrivs in i ett avtal.

Infästningar Direkt och Guardian Infästningssystem uppfyller alla godkänningar och krav, vilket kommer dig och din relation till kunden till godo då vi arbetar tillsammans. Våra infästningar är CE-märkta, som enskilda produkter och som en kombination med skruv och hylsa. Vi har över 30 prestandadeklarationer för olika system och alla våra produkter är testade enligt ETAG 006. Dessutom använder vi RoofCalculator för optimerade vindlastberäkningar och ger dig alltid tillgång till kvalificerad tekniskt kompetens för varje projekt.
Comments


bottom of page