• BSTAG.jpg

  BSTAG - Förstyvningsstag till gångbrygga

  Förstyvningsstag till gångbrygga för montage vid korta brygglängder med få stöd.

 • FF.jpg

  FF - Montera fästanordningar, dubbelfalsad bandtäckt plåt

  För montering av fästanordningar på dubbelfalsad bandtäckt plåt. Åtdragsmomentet är 20 Nm.

 • GLSS.jpg

  GLSS - Glidskydd för montage på takstege

  Glidskydd för montage på takstege. Glidskyddet hindrar stegen att glida. Levereras i par.

 • HGS.jpg

  HGS - Helgängad stång i rostfritt stål, olika längder

  Helgängad stång i rostfritt stål. Finns i längderna 350 och 650 mm. Kombineras med skorstensband SKBA för att passa aktuell skorsten.

 • HSNÖB,-HSNÖH.jpg

  HSNÖB, HSNÖH - Hållare för betong- och tegelpannor

  Hållare för betong- och tegelpannor på varierande underlag och olika läkthöjder.

 • IFSRP-25.jpg

  IFSRP 25 - Infästning till bandtaksprofil

  Infästning till bandtaksprofil. Fixeras över den stående skarven mellan profilerna. För montering av olika fästanordningar.

 • KLF.jpg

  KLF - Underkonsol för infästning i lätta undertak

  Underkonsol för infästning i lätta undertak. Min. läkt 45×70 mm. Fixeras med fyra medföljande skruvar. Används på tak med pannor. Bultsats 21 ingår.

 • KÖ.jpg

  KÖ - Skapa komplett bryggkonsol med KOBET

  Monteras tillsammans med de undre konsollerna KOBET eller KOTEG för att bilda en komplett bryggkonsol. Genom hålmönstret kan bryggans vinkel varieras för taklutningarna 15˚, 20˚, 25˚, 30˚, 35˚, 40˚ och 45˚. Bultsats 10 ingå.

 • KOBET-KOTEG.jpg

  KOBET/KOTEG - Konsoler betong och tegelpannor

  Konsoler betong och tegel. Konsoler för betong- resp. tegelpannor. På alla läkt och läkthöjder. På dessa kan 1, 2 och 3 rör monteras. Följande kan även SNÖ monteras. Även räckesrör SRT runt uppstigningsluckor och som konsol för brygga.

 • KOBETL.jpg

  KOBETL - Konsol för räckesrör, snörasskydd mm. betong- och falsade tegelpannor

  Konsol för montage av räckesrör, snörasskydd samt skyddsräcke runt uppstigningslucka. På betongpannor och falsade tegelpannor.

 • KOFS.jpg

  KOFS - Konsoler för montering av väggstegar

  Konsoler för montering av väggstegar. Finns i längderna 150, 250, 350, 450, 550, 650 mm. Levereras i par. Väggstegar ska som princip monteras med väggenomgående förband. Om detta inte är möjligt bör väggstegen förbindas med takstegen med hjälp av...

 • KOTASP.jpg

  KOTASP - Konsol för montering av stege STED på alla stentak

  Konsol för montering av stege STED på alla stentak oavsett undertak. Vid lätta undertak vänds den undre delen och läggs runt bärläkten. Bultsats 22 ingår.

 • KOTEGL.jpg

  KOTEGL - Konsol för montage av räckesrör, snörasskydd mm på på strängpressade tegelpannor

  Konsol för montage av räckesrör, snörasskydd samt skyddsräcke runt uppstigningslucka. På strängpressade tegelpannor.

 • KOTIF.jpg

  KOTIF - Konsol för montering av stege på släta tak med tätskikt av papp, PVC-duk eller bandtäckning

  Konsol för montering av stege på släta tak med tätskikt av papp, PVC-duk eller bandtäckning. KOTIF levereras i par. Tätas med EPDM 160×35. Kan även användas i kombination med IF-plåtar. Max avstånd mellan konsolerna 2,0 m. Bultsats 3 ingår.

 • KOUND.jpg

  KOUND -

 • MOTH.jpg

  MOTH - Konsol för infästning mot både vägg och tak

  Motlägget fixeras från takets insida. Använd det mindre hålet i mitten för att fästa mot taket. De förmonterade skruvarna sitter kvar medan motlägget fästes på insidan. MOTH kan användas för infästning mot både vägg och tak.

 • PLF.jpg

  PLF - För montage på råspont av HSNÖH och HSNÖB

  Planfästet monteras på råspont min. 17 mm alternativt plywood min. 15 mm med 8 st skruvar. Rekommenderad bits är Ph3. Bultsats 16 ingår. För montage av HSNÖH och HSNÖB.

 • SAWBRK.jpg

  SAWBRK - Konsol för montage av gångbrygga på sandwichtak

  Konsol för montage av gångbrygga på sandwichtak. Finns tillgängligt i två fasta vinklar; 10 respektive 17 grader. Tillåten avvikelse mot taklutningen är max. 3 grader.

 • SAWK.jpg

  SAWK - Konsol för montage på SAWPLF, nockräcke och trerörsräcke på sandwichtak

  Konsol för montage på SAWPLF. Montering av nockräcke och trerörsräcke på sandwichtak.

 • SAWSG.jpg

  SAWSG - Snöglidhinder för montering på sandwichtak

  Snöglidhinder för montering på sandwichtak. Levereras i sats om tre stycken som täcker en löpmeter. Levereras inklusive infästningsskruv.

 • SKBA-fäste.jpg

  SKBA - Skorstensband kombineras för aktuell skorsten

  Skorstensband kombineras för aktuell skorsten. Banden finns i storlekarna 460, 960 och 1460 mm. Förstansade hål finns för stege och brygga.

 • SKKO.jpg

  SKKO - För montage av takbrygga på skorstensband/direkt på skorstenen

  Konsol för montage av takbrygga på skorstensband alternativt direkt på skorstenen. Bultsats 10 ingår.

 • STAFS.jpg

  STAFS - Stag används som distans mellan konsoler KOFS vid montering av väggstegar

  Stag används som distans mellan konsoler KOFS vid montering av väggstegar. STAFS finns i samma längder som KOFS och levereras i par. Max. avstånd mellan stag 2,5 m. Bultsats 3 ingår.

 • STK.jpg

  STK - flexibel konsol för NFSTE, FÄTA eller STKIF

  Denna unika konsol används till olika funktioner. Som mellankonsol då stegen fästes med NFSTE eller FÄTA (max. avstånd mellan dessa är då 2,5 m). Som mellankonsol då stegen monteras med STKIF plattor på byggplåt eller Lindab Takpanna. För infästni...

 • STKFF.jpg

  STKFF - Konsol fäster stegar och takbryggor mot FF falsfäste

  Denna konsol används för att fästa stegar och takbryggor mot FF falsfäste. Det används också för montage på tak med fibercementskivor. Bultsats 18 ingår.

 • STKIF.jpg

  STKIF - Underkonsol för montage av takstege på alla typer av byggplåt

  Underkonsol för montage av takstege på alla typer av byggplåt. STK används som mellankonsol. Bultsats 2 ingår.

 • UBVÄS.jpg

  UBVÄS - Underkonsol för montage av takstege på alla typer av byggplåt

  Upphängningsbeslagen skruvas fast på den lösa stegen. UBVÄS levereras i par. Bultsats 3 ingår.

 • UNIK.jpg

  UNIK - Konsol för användning enskilt eller i kombination av två vid bryggmontage

  En unik konsol för användning en och en eller i kombination av två vid bryggmontage.

 • VFSTE.jpg

  VFSTE - Fäste för montering av väggstege på profilerad plåt

  Fäste för montering av väggstege på profilerad plåt av stål med tjockleken min. 0,5 mm. När KOFS och STAFS används med VFSTE bör stegen sidostagas.

 • VIPP.jpg

  VIPP - Vippbultarna kan monteras från takets utsida

  Vippbultarna kan monteras från takets utsida. Vippbultarna monteras alltid tvärs brädorna. Skruvlängderna för VIPP är 60 respektive 115 mm. Vippbulten monteras med hjälp av verktyget VIV. Vippbultarna är avsedda för råspont min. 22 mm och plywood...