• Livlinefäste.jpg

  LIVLINEFÄSTE – Universellt och passar till SVETSPLATTA

  Nyhet från Lindab Taksäkerhet. Livlinefäste är både universellt och passar till SVETSPLATTA

 • Svetsplatta.jpg

  SVETSPLATTA - Godkänd för svetsning mot tätskiktet utan mekanisk infästning

  SVETSPLATTA är godkänd för att svetsas mot tätskiktet utan mekanisk infästning både på PVC duk och bitumen tätskikt. Bultsats och gummipackning ingår.

 • CELUF.jpg

  CELUF - Infästningen för fibercementskivor som Cembonit eller Medio P6

  Infästningen passar för fibercementskivor t ex Cembonit eller Medio P6. CELUF är avsedd för läktavståndet 535 mm.

 • FÄRN2.jpg

  FÄRN2 - Infästningsdon med pelare PEL för utvändigt isolerade tak på olika underlag

  Infästningsdon med pelare PEL för utvändigt isolerade tak på underlag av råspont eller lättbetong med tätskikt av papp eller PVC-duk. Infästning görs med genomgående bult och mothåll MOTH eller med VIPP vippbult med lämplig skruvlängd. Tätas med I...

 • IF20-IF35-IF45.jpg

  IF20, IF35, IF45 - Infästningsplåtar till bland annat Coverline profiler

  Infästningsplåtarna passar till Coverline profiler. Det finns även ett sortiment som passar andra byggplåtsprofiler på marknaden. Minsta tillåtna tjocklek är 0,5 mm för stål. Bultsats 2 ingår.

 • IFBET.jpg

  IFBET - Infästningsdon med pelare PEL, underlag betong

  Infästningsdon med pelare PEL för utvändigt isolerade tak på underlag av betong. Infästning i betong görs med expanderbult eller kemankare. Tätas med IMUF2 vid pelarna. PEL och IMUF2 beställs separat.

 • IFLÄB.jpg

  IFLÄB - Infästningsdon med pelare PEL, underlag lättbetong

  Infästningsdon med pelare PEL för utvändigt isolerade tak på underlag av lättbetong. Infästning görs med genomgående bult och mothåll MOTH i stål med längden 500 mm. Tätas med IMUF2 vid pelarna. PEL och IMUF2 beställs separat.

 • IFLPA-IFLPE-IFSIN26.jpg

  IFLPA, IFLPE, IFSIN26 - Infästningsplåtar till plåtpannor

  Infästningsplåtar till plåtpannor. Min. tjocklek för takplåten är 0,5 mm. Bultsats 23 ingår.

 • IMUF2.jpg

  IMUF2 - Gummistos för tätning kring pelare PEL

  Gummistos för tätning kring pelarna PEL vid genomgång av tätskikt av papp eller PVC-duk. Tätas mot pelarna med medföljande slangklamrar.

 • KLFBL.jpg

  KLFBL - Läktfästet används som infästning av stålläkt BL och BL7

  Läktfästet används som infästning vid användandet av stålläkt BL och BL7. Produkten levereras med infästningsskruvar.

 • PEL.jpg

  PEL - Används tillsammans med IFBET, IFLÄB and FÄRN2

  Används tillsammans med IFBET, IFLÄB and FÄRN2. Levereras i par och finns i längderna 80, 120, 160, 200, 240, 280, 350 mm. Pelarna bör ha en fri längd av 30-50 mm ovanför tätskiktet för att kunna täta med stosen IMUF2 kring pelarna.

 • SAWPLF.jpg

  SAWPLF - Infästningsplåt för montage på sandwichtak

  Infästningsplåt för montage på sandwichtak. Minimum tjocklek på ytterplåten är 0.5 millimeter oavsett isolermaterial eller tjocklek. Bultsats 11 ingår.

 • STEG.jpg

  STEG - Taksteg för tegel och betong, enkel eller koppla ihop

  Taksteg för tegel och betong med A-mått 43 eller 65. A = 43 för 25 mm läkt och A = 65 för 45 mm läkt. STEG kopplas ihop för att skapa en hel takstege. Takstegen uppfyller kraven som ställs på fast takstege enligt BBR 2008.

 • TATPLAT.jpg

  TATPLAT - Tätplåten för utvändigt isolerade tak med papp eller duk-täckning

  Tätplåten används vid utvändigt isolerade tak med papp eller duk-täckning. Produkten finns för isolertjocklek 100, 200 samt 300. Produkten levereras med infästningar för alla applikationer förutom livlineinfästning.

 • TATPLATL.jpg

  TATPLATL - Tätplåten för utvändigt isolerade tak med papp eller duk-täckning

  Tätplåten används vid utvändigt isolerade tak med papp eller duk-täckning. Produkten finns för isolertjocklek 100, 200 samt 300. Produkten levereras med infästningar för LLF 150 livlineinfästning.

 • UNDLÄ.jpg

  UNDLÄ - Platta, genomtryckningsskydd för tätskikt av papp-, PVC-duk eller bandtäckning

  Plattan används som genomtryckningsskydd för tätskikt av papp-, PVC-duk eller bandtäckning då konsoler monteras direkt mot tätskiktet.