top of page

Marknadens starkaste infästningar ger färre infästningspunkter och lägre totalkostnad

Totalkostnaden för att montera en infästning beror till en tredjedel av infästningens kostnad och två tredjedelar av motagetiden. Eftersom Guardian har marknadens högsta utdragsvärden och eftersom vi utför vindlastberäkningar med Roof Calculator optimeras antalet infästningar per projekt, med det reduceras kostnaderna.


Standard infästning Guardian infästning

Dimensionerade värde 588 N 850 N

Ger antal infästningar 8700 st Pris = 2,50 kr/st 6400 st á pris = 2,50 kr/st

Montagetid 61 h x 400 kr = 24400 kr 45 h x 400 kr = 18 000 kr Totalkostnad: 46 150 kr 34 000 krCommentaires


bottom of page