top of page

Ett hålfasthetsprov mot rätt underlag visar infästningens svagaste länk

Vid vindlastberäkning av ett tak med takduk eller tätskiktsmatta skall den dimensionerande lasten för fästdonet fastslås. Det gäller att studera både hållfastheten mellan hylsan och tätskiktet samt mellan skruven och underlaget.

Det lägsta värdet av de två ger det dimensionerande värdet som används vid vindlastberäkning för taket. Detta beskrivs tydligt i TIB branschtolkning ”Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktsystem Eurokod 1991-1-4”.
"Utan provresultat utifrån ETAG 006 riktlinjer är det omöjligt att utföra en vindlastberäkning för ett mekaniskt infäst tak med tätskikt enligt gällande svenska normer

Comments


bottom of page