Vindlastberäkning - beställning online

Eurokod SS-EN 1991-1-4 (vindlast)

Vindlastberäkning är en konstruktionshandling och det är av största vikt att den görs med korrekta värden. Du får under inga omständigheter chansa på exempelvis terrängtyp eller delningen mellan topparna på den bärande plåten (vid plåttak). Vi är lika måna som du att det alltid blir korrekt, vi ger dig professionell teknisk konsultation för varje projekt måndag-fredag kl 07-17 på telefon: 0430-149 90.

Fyll i formuläret för Vindlastberäkning och skicka, så återkommer vi inom kort
Byggnad

Placering


Underlag

Vid renovering skall provdragning utföras för att säkerställa underlagets kvalitet. Detta är speciellt viktigt vid underlag av lättbetong eller trä.

Underlag av profilerad plåt

IsoleringTätskikt

Bedömning av invändig vindlast

Övrigt

Tex: Takplan. Uppbyggnader på takytan. Anslutning mot högre byggnad. Sammansatta huskroppar. Taksprång.
I normalfallet säkerhetsklass 1