Kombinationer.jpg

Kombinationer

För att hjälpa till i valet av Bricka/hylsa och infästning har vi tagit fram kombinationstabeller. Kombinationerna tar hänsyn till isloeringstjocklek, minsta förankringsdjup och teleskopeffekt.