InfästningarDirekt_Webb_Certifieringar_750x250.jpg

Godkänningar

Hållfasthetskraven på en infästning för låglutande tak är omfattande. Infästningarna ska motstå dynamisk påverkan från vind, fukt, värme och under hela takets livslängd. Tack vare representation över hela Europa samt Nordamerika är Guardian infästningssystem provat enligt ett flertal standarder med tillhörande produktions och kvalitetskontroll.

Afast kvalitetsarbete omfattar allt från produktion till återförsäljare

Guardian infästningssystem är utvecklat och produceras av Afast BV i Holland. Afast är ett modernt högteknologiskt företag som under åren har byggt upp en unik kompetens runt infästningssystem för låglutande tak. Tack vare denna kompetens är Afast ett specialiserat företag som endast tillverkar infästningssystem för tätskikt och isolering på låglutande tak.

Afast arbetar efter kvalitetsledningssystem ISO-9000

Afast lägger största vikt på kvalitet och funktion. Företaget arbetar efter ett kvalitetsledningssystem enligt ISO-9000. Tack vare en toppmodern produktionsanläggning med övervakning, samt ett väl utarbetat kontrollsystem säkerställs kvaliteten innan leverans. Alla produktförpackningar är märkta med batchnummer för full spårbarhet.

Miljö - produktion med tydliga miljömål

I produktionsanläggningen för Guardian infästningssystem arbetar Afast med tydliga miljömål. Alla maskiner kyls med slutna kylsystem för att minimera miljöeffekter. Överskottsvärme från produktionsmaskinerna återanvänds för att värma upp intilliggande lokaler. Alla metalliska infästningar är belagda med ett korrosionsskydd som är helt fritt från 6-värt krom.