Mellanbild_1920.jpg

Guardian infästningar får högsta utdragsvärden i alla tester. Med en starkare infästning behövs färre infästningspunkter. Eftersom totalkostnaden är 1/3 infästning och 2/3 montagetid minskar du dina kostnader. Se exempel här

infästningar_bästitest.jpg

Marknadens starkaste infästningar minskar montagetid och kostnader


Marknadens starkaste infästningar kräver färre infästningspunkter och ger därmed en lägre totalkostnad

Totalkostnaden för att montera en infästning beror till en tredjedel av infästningens kostnad och två tredjedelar av motagetiden. Eftersom Guardian har marknadens högsta utdragsvärden och eftersom vi utför vindlastberäkningar med Roof Calculator optimeras antalet infästningar per projekt, med det reduceras kostnaderna.

Exempel: Storlek på tak är 3000 m2

 Standard infästningGuardian infästning
Dimensionerade värde  588 N   850 N
Ger antal infästningar  8700 st a pris = 2,50 kr/st 6400 st á pris = 2,50 kr/st
Montagetid  61 timmar x 400 kr = 24 400 kr. 45 timmar x 400 kr 18 000 kr 
Totalkostnad: 46 150 kr 34 000 kr