Rätt godkänningar, uppfyllda krav, minskade kostnader och optimerade vindlastberäkningar blir en styrka för ditt takföretag


Beställare anlitar tak- och tätskiktsföretag som följer Eurokod SS EN-1991-1-4 

Det finns regler och normer att förhålla sig till, både för tak-och tätskiktsentreprenör och för beställare. För infästningssystem till isolering och tätskikt på yttertak är det till exempel grundläggande att samtliga komponenter är provade enligt ETAG 006. En viktig insikt är att riktlinjer från Eurokod SS EN-1991-1-4 ska uppfyllas, vilket innefattas när standardavtalen AB 04/ABT 06 används, eller en hänvisning till Tätskiktsgarantier skrivs in i ett avtal. 
Infästningar Direkt och Guardian Infästningssystem uppfyller alla godkänningar och krav, vilket kommer dig och din relation till kunden till godo då vi arbetar tillsammans. Våra infästningar är CE-märkta, som enskilda produkter och som en kombination med skruv och hylsa. Vi har över 30 prestandadeklarationer för olika system och alla våra produkter är testade enligt ETAG 006. Dessutom använder vi RoofCalculator för optimerade vindlastberäkningar och ger dig alltid tillgång till kvalificerad tekniskt kompetens för varje projekt.

Här är några värdefulla insikter för dig som tak-och tätskiktsföretag

infästningar_bästitest.jpg
Guardian har marknadens starkaste infästningar, vilket ger färre montage och minskade kostnader. Vi vill räkna din nästa offert
prestandadeklaration.jpg
Alla byggprodukter, infästningar ska vara CE-märkta, prestandadeklaration är obligatorisk och vindlastberäkningen måste baseras på värden från prov...
infästningar_takföretag.jpg (1)
Infästningens styrka skiljer sig mellan olika fabrikat av infästningar. Ju starkare en infästning är desto färre montage behövs. Eftersom montaget...
Eurokod_tib.jpg
Krav på CE märkning och prestandadeklaration Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en prestandadekla...
takarbete_infästningar.jpg
Varje takprojekt måste följa Eurokod SS-EN 1991-1-4, vilket innefattas med standardavtalen AB 04/ABT 06. Görs inte det gäller varken försäkringar e...
Infästning_plåt.jpg
Utan provresultat enligt ETAG 006 är det omöjligt att utföra en vindlastberäkning för ett mekaniskt infäst tak med tätskikt enligt gällande svenska...